Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Integritetspolicy för Boutique Bamå AB

På Boutique Bamå AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Boutique Bamå AB, org. nr 556925-3403, med adress Sysslomansgatan 11, 753 11 Uppsala är personuppgifts- ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Kontaktperson för detta är David Berglund.

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför).

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

För att kunna hantera beställningar köp & bokningar.

 

·       Kund- & orderregistrering

·       Registrering som referens samt i kontaktregister.

·       Leverans

·       Identifikation

·       Hantering av betalning och bedömning av tillämpliga betalningsalternativ

·       Garanti & reklamationsärenden

·       Anmärkningskontroll och kreditbedömning

 

·       Namn

·       Personnummer

·       Kontaktuppgifter (t.ex adress, e-post och telefonnummer).

·       Betalningshistorik

·       Betalningsinformation

·       Kreditupplysningar

·       Köpinformation

·       Korrespondens

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna genomföra handel med dig, din arbetsplats eller ditt företag.

 

Lagringsperiod: Lagring av dessa uppgifter sker i enlighet med bokföringslagen, 7 år plus innevarande bokföringsår.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.

 

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 

·       Nödvändig hantering för att uppfylla vid var tid gällande lagstiftning inom tillämpliga områden.

 

·       Namn

·       Personnummer

·       Kontaktuppgifter (t.ex adress, e-post och telefonnummer).

·       Betalningshistorik

·       Betalningsinformation

·       Kreditupplysningar

·       Köpinformation

·       Korrespondens

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enligt lag.

 

Lagringsperiod: Lagring av dessa uppgifter sker i enlighet gällande lagstiftning, dock längst 7 år+innevarande bokföringsår.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.

 

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

Hantering av kundservice-ärenden

 

·       Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.

·       Identifiering

·       Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

 

·       Namn

·       Personnummer

·       Kontaktuppgifter

·       Korrespondens

·       Köpuppgifter

·       Hälsodata (T.ex. gällande allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om.)

 

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Lagringsperiod: Beroende på ärendets karaktär kan lagring ske upp till 7 år plus innevarande bokföringsår.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.

 

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

För att kunna genomföra och hantera deltagare i tävlingar och undersökningar

 

·       Kommunikation innan, under och efter deltagande i en tävling eller undersökning.

·       Identifiering

·       Val av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

 

·       Namn

·       Kontaktuppgifter

·       Korrespondens

·       Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och utvärderingar.

 

 

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i undersökningar och tävlingar som vi anordnar.

 

Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller undersökningen är avslutad och resultatet färdigbehandlat. Dock längst 12 månader eller enligt samtycke.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.

 

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter, system och rutiner.

 

·       Anpassning av tjänster och system för att bli mer användarvänliga och förbättra kund- och administrationsupplevelsen.

·       Ge våra kunder möjlighet att påverka sortiment och tjänster.

·       Framtagande av underlag för att förbättra IT-säkerheten.

·       Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet.

 

·       Namn

·       Kontaktuppgifter

·       Korrespondens

·       Köp- och användargenererade data. (T.ex. köp, klick och besökshistorik.)

·       Teknisk data avseende enheter som används och dess egenskaper (t.ex. plattform och skärmstorlek).

·       Information om hur du har interagerat med oss. dvs. hur du använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, källa etc.

·       Användaruppgifter till webshop.

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

Lagringsperiod: Från insamlandet och en tid om högst 36 månader därefter.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.

 

 

Ändamål

 

Behandlingar som kan komma att utföras

 

Kategorier av Personuppgifter

 

För att marknadsföra våra produkter/tjänster och matcha dem med rätt kunder.

 

·       Insamlande av cookies på hemsidor för att generera för kunden relevant online-marknadsföring.

·       Kontroll av köphistorik för att generera relevanta erbjudanden.

·       Kontroll av klick i nyhetsbrev för uppföljning med relevant information eller erbjudanden.
·       Inköp av register över relevanta kundföretag från tredje part.

 

 

·       Namn

·       Kontaktuppgifter

·       Korrespondens

·       Köp- och användargenererade data. (T.ex. klick, cookies och besökshistorik.)

·       Teknisk data avseende enheter som används och dess egenskaper (t.ex. plattform och skärmstorlek).

·       Information om hur du har interagerat med oss. dvs. hur du använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, källa etc.

·       Användaruppgifter till webshop.

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter. Marknadsföringen är inte avsedd att nå privatperson, men väl representant för företag samt enskilda firmor, varpå viss risk för förväxling föreligger.

 

Lagringsperiod: Från insamlandet och en tid om högst 36 månader därefter.

Personuppgiftsansvarig: Boutique Bamå AB

Tredjepartshantering av personuppgifter görs av personuppgiftsbiträden enligt bilaga A.